Close
  Indian J Med Microbiol
 

Figure 3: (a) Pretreatment (b) prefabricated conformer (c) custom made conformer (d) final impression (e) wax pattern (f) final prosthesis in-situ

Figure 3: (a) Pretreatment (b) prefabricated conformer (c) custom made conformer (d) final impression (e) wax pattern (f) final prosthesis <i>in-situ</i>